ZMIANY KLIMATYCZNE ORAZ INSTYTUCJONALNE A PRZEWIDYWANE WYNIKI EKONOMICZNE GOSPODARSTW

Piotr Sulewski, Stefania Czekaj
ZER
2015; 342 (1):
ICID: 1146932
Article type: Original article
 
 
Z powodu zmiany klimatu, liberalizacji międzynarodowego handlu produktami rolnymi oraz zmiany w systemie wsparcia dla gospodarstw rolnych wzrasta znaczenie problemu ryzyka w europejskim i polskim rolnictwie. Można się spodziewać, że w wyniku zmiany warunków rynkowych i produkcji znacznie zwiększy się zmienność dochodów. Skala zmian będzie zależeć od wsparcia finansowego kierowanego do sektora rolnictwa i reakcji rolników. Badania pokazują, że w przypadku Polski najbardziej prawdopodobny scenariusz doprowadzi do raczej umiarkowanego pogorszenia wyników finansowych gospodarstw mierzonych w warunkach ryzyka. Skrajne pogorszenie będzie miało miejsce w przypadku scenariusza liberalnego, zakładającego eliminację wsparcia finansowego.
DOI: 10.5604/00441600.1146932
  PEŁNY TEKST

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     produkcja rolnicza [15 powiązanych rekordów]
     dochód rolniczy [2 powiązanych rekordów]
     współczynnik zmienności [0 powiązanych rekordów]
     kierunki produkcji [1 powiązanych rekordów]
     rolnictwo [317 powiązanych rekordów]
     zmiany instytucjonalne [0 powiązanych rekordów]
     wyniki ekonomiczne gospodarstw [1 powiązanych rekordów]
     zmiany klimatyczne [1 powiązanych rekordów] 

Related articles

P Sulewski, E Majewski,
THE IMPORTANCE OF AGRICULTURE IN THE RENEWABLE ENE...
The study attempted to assess the importance of agriculture in the process of renewable energy development in Poland and the EU. It was pointed out that, despite the large production potential, the share of agriculture in the production of renewable ...
STRESZCZENIE
M Ciszewski, T Czekaj,
Outpatient Antibiotic Consumption Fluctuat...
Unreasonable antibacterial therapy is suspected to be the main reason of emergence of multi-resistant bacteria. The connection between seasonal variability of antibiotic use and reasonable antibacterial therapy has been described. We examined the iss...
STRESZCZENIE
P Sulewski, E Majewski,
MIEJSCE I ROLA ROLNICTWA W PRODUKCJI ENERGII ODNAW...
W opracowaniu podjęto próbę oceny znaczenia rolnictwa w procesach rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce i UE. Wskazano, że w wielu krajach, w tym w Polsce, pomimo dużego potencjału produkcyjnego udział rolnictwa w produkcji energii odnawialn...
STRESZCZENIE